pro

Eigenschappen en toepassing van actieve kool

Actieve kool: is een soort niet-polair adsorbens dat meer wordt gebruikt. Over het algemeen moet het worden gewassen met verdund zoutzuur, gevolgd door ethanol en vervolgens worden gewassen met water. Na droging bij 80 ℃ kan het worden gebruikt voor kolomchromatografie. Actieve kool in korrelvorm is de beste keuze voor kolomchromatografie. Als het een fijn poeder van actieve kool is, is het noodzakelijk om een ​​geschikte hoeveelheid diatomeeënaarde als filterhulpmiddel toe te voegen om een ​​te lage stroomsnelheid te vermijden.
Actieve kool is een niet-polair adsorbens. De adsorptie ervan is tegengesteld aan silicagel en aluminiumoxide. Het heeft een sterke affiniteit voor niet-polaire stoffen. Het heeft de sterkste adsorptiecapaciteit in waterige oplossing en zwakker in organisch oplosmiddel. Daarom is het elutievermogen van water het zwakst en is het organische oplosmiddel sterker. Wanneer de geadsorbeerde stof wordt geëlueerd uit de actieve kool, neemt de polariteit van het oplosmiddel af, en neemt de adsorptiecapaciteit van de opgeloste stof aan de actieve kool af, en wordt de elutiecapaciteit van het eluens vergroot. In water oplosbare componenten, zoals aminozuren, suikers en glycosiden, werden geïsoleerd.


Post tijd: Nov-05-2020