pro

Andere katalysatoren

  • Andere katalysatoren

    We bieden ook serie- en groepskatalysatoren die worden gebruikt in de petrochemische en chemische verwerking van aardgas, zoals katalysatoren en adsorbentia in synthetische ammoniakeenheid, waterstofproductie-eenheid, acetyleenhydrogeneringskatalysator bij PE-verwerking, propaan dehydrogeneringskatalysator, enzovoort.